Disclaimer

Deze website is een publicatie van Stichting K2 Prijs. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stichting K2 Prijs aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen en onvolkomenheden. Niets van deze website mag worden verspreid of gekopieerd zonder toestemming van Stichting K2 Prijs.

Stichting K2 Prijs verwijst op de website via links naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van Stichting K2 Prijs vallen. Op de inhoud van deze pagina’s heeft Stichting K2 Prijs geen enkele invloed. Stichting K2 Prijs of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Stichting K2 Prijs.

De redactie van deze website doet al het redelijkerwijs mogelijke om de site vrij te houden van virussen of andere malware. Desondanks kan hiervoor geen sluitende garantie worden geven. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Het is niet toegestaan om de normale werking van de site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden (kraken, hacken).

Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die de site bevat, noch de toegang tot de site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Het is niet toegestaan om de informatie en/of de vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.

K2 Challenge

Met dank aan Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat) voor het gebruik van hun locatie.