Stichting K2 Prijs

K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd, initiatiefnemer van de K2Prijs, realiseerde jarenlang tal van projecten voor de jeugd in Brabant. Onder andere met methodiekontwikkeling, onderzoek, beleidsontwikkelingen, structuurverandering, opleidingen en trainingen. Allemaal met als doel de positie van kinderen en jeugdigen en hun sociaal systeem te verbeteren.

Na het beëindigen van de activiteiten van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd eind 2015 en het afstoten van de K2 Groep, is gekozen voor een jaarlijks uit te reiken prijs met hetzelfde doel: het leven en de positie van jongeren te verbeteren. Zo ontstond de stichting K2Prijs vanaf 2017. Vanaf toen is de K2Prijs uitgereikt aan verschillende initiatieven.

Vanaf 2020 ontstond de K2Challenge in samenwerking met Stichting Zet. De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet.

Bestuur stichting K2Prijs

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).