Stichting K2 Prijs

K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd, initiatiefnemer van de K2Prijs, realiseerde jarenlang tal van projecten voor de jeugd in Brabant. Onder andere met methodiekontwikkeling, onderzoek, beleidsontwikkelingen, structuurverandering, opleidingen en trainingen. Allemaal met als doel de positie van kinderen en jeugdigen en hun sociaal systeem te verbeteren.

Na het beëindigen van de activiteiten van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd eind 2015 en het afstoten van de K2 Groep, is gekozen voor een jaarlijks uit te reiken prijs met hetzelfde doel: het leven en de positie van Brabantse jongeren te verbeteren. Zo ontstond de stichting K2Prijs vanaf 2017. Vanaf toen is de K2Prijs uitgereikt aan verschillende initiatieven.

In 2020 ontstond de K2Challenge om meer projecten op een laagdrempelige manier een kans te geven, te battlen  en een breder netwerk aan te spreken. Door open inschrijvingen te realiseren, het draagvlak te vergroten en  de jury naast het bestuur uit te bereiden.

Bestuur stichting K2Prijs: vlnr: Edwin Verlangen, Pieter van Dieperbeek (voorzitter), Jan van der Laak, Carel van den Heuvel.

K2 Challenge

Met dank aan Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat) voor het gebruik van hun locatie.