Goejenhandel | gedeelde 3e plaats K2Prijs

Goejenhandel

3e prijs goeijenhandel

Winnaar gedeelde 3e K2Prijs

Ons idee: We zetten ons in voor creatieve talentontwikkeling en gelijke kansen voor kinderen en jongeren tot 35 jaar.

De laatste jaren valt me de enorme en groeiende kansenongelijkheid onder jongeren op. Het nest waarin je wordt geboren bepaalt een groot deel van de kansen die je krijgt. Wel of niet aangeboren beperkingen vormen vaak ook een belemmering voor succes. Daarbovenop is de prestatiedruk al jaren hoog, waardoor ook jongeren met voldoende resources uitvallen. Uit het schoolsysteem, uit de arbeidsmarkt, uit de maatschappij. Ik stoor me aan de vanzelfsprekendheid van ‘succesvol’ zijn in het leven en dat het tegenoverliggende, het ‘niet slagen’ als incompetentie wordt gezien.

Tegelijkertijd realiseer ik me dat deelname aan de maatschappij noodzakelijk is en ook veel kansen biedt. Ik wil vanuit die gedachte kansen creëren op duurzame zelfredzaamheid en een gezonde deelname aan de maatschappij voor kinderen en jongeren waarvan vanzelfsprekende deelname aan onderwijs en de arbeidsmarkt om wat voor reden ook onderbroken / niet haalbaar is.

Hoe doe je dit? We richten ons op creatieve talentontwikkeling en maken deze talenten zichtbaar door producten en makers aan het publiek voor te stellen. We ondersteunen in kennis en ervaring in de 2D design wereld. Daarnaast helpen we met het ontdekken van de persoonlijke drijfveren en zelfreflectie. Een belangrijke reden voor een rem op creatieve talentontwikkeling is de kwetsbaarheid van de jongere als het gaat om het durven uiten naar de buitenwereld. Mensen vinden er iets van en vanwege het persoonlijke karakter maakt je dat kwetsbaar. We helpen de jongeren daarmee om te gaan. En trots te zijn op hun eigen expressieve vermogen. Hierdoor komen ze sterker in hun schoenen te staan, bloeien ze op en maken ze keuzes die beter bij hen passen.

Wat doe je? 1- We bieden deelnemers verschillende trajecten, waarmee ze hun creatieve skills ontwikkelen in combinatie met persoonlijke groei.
We dagen de jongeren uit om de mooiste en oorspronkelijkste ontwerpen te maken. De creaties van deelnemers brengen we tot leven door echte producten te realiseren, voornamelijk textielbedrukking.
2- We bieden creatieve diensten.
We nemen ontwerpopdrachten aan, waar deelnemende jongeren aan kunnen werken. Op die manier kunnen zij leren van de praktijk voor een betere aansluiting met de creatieve industrie.
3- We geven creatieve workshops
Samen met deelnemers faciliteren we workshops bij bedrijven, op scholen en op evenementen. Hierdoor verandert de rol van de jongere van hulpvrager naar adviseur. Dit zorgt voor een positiever realistisch zelfbeeld.
4- we tonen de talenten op locatie.
We hebben een oude SRV-wagen samen met jongeren van binnen en van buiten een metamorfose gegeven. Hiermee gaan we naar festivals, markten, scholen en bedrijven om een podium te geven aan de fantastische creaties van jongeren.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Eind 2023 verhuizen we naar een nieuwe locatie aan de Artemisstraat in Tilburg West. We willen de aankleding van deze ruimte graag in samenwerking met kinderen en jongeren uit Tilburg en direct uit de wijk realiseren. We willen daarvoor een samenwerking aangaan met professionals in kunst en interieur, zodat zij de jongeren inspireren en de ruimte geven aan creativiteit. Hierdoor ontstaat een laagdrempelige plek, waar kinderen en jongeren zich verbonden voelen met hun creatieve talent en met elkaar.

alle initiatieven

K2 Challenge

Met dank aan Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat) voor het gebruik van hun locatie.