Stichting Brabant Maatjes | 2e K2Prijs winnaar

Stichting Brabant Maatjes

2e prijs 2023

2e K2Prijswinnaar

Ons idee: Ons initiatief, genaamd Stichting Brabant Maatjes, richt zich op jongeren tussen de 18 en 35 jaar die langdurige eenzaamheid ervaren. We begrijpen dat deze gevoelens een grote impact hebben en streven ernaar hen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Eenzaamheid wordt bij ons beschreven als het subjectieve gevoel van een gemis aan waardevolle sociale contacten.

Met inspiratie uit het succesvolle Brabant Maatjes programma van Stichting Brabant Maatjes, bieden wij wekelijkse bijeenkomsten aan waar jongeren begeleid worden door enthousiaste vrijwilligers. Onze focus ligt op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het opbouwen van duurzame sociale contacten. Zodra deelnemers zich voldoende sociaal vaardig voelen en in staat zijn om een eigen sociaal netwerk op te bouwen, nemen zij afscheid van het programma.

Door middel van educatieve workshops, lezingen over mentaal welzijn, samenwerking met scholen en het bieden van toegang tot hulpbronnen, streven we naar het bevorderen van bewustzijn en openheid over mentale gezondheid bij jongeren. Ons uiteindelijke doel is een samenleving waarin jongeren een gezonde en veerkrachtige mentale toestand kunnen bereiken en behouden.

Hoe doe je dit? We bereiken ons doel door middel van een gestructureerd programma dat speciaal ontworpen is om langdurige eenzaamheid bij jongeren aan te pakken. Ons programma omvat drie cruciale fasen:

Aanmelding en Kennismaking: We verwelkomen jongeren die zich aanmelden voor ons programma. Tijdens deze fase leren we hen kennen en stellen we een persoonlijk begeleidingsplan op. We besteden bijzondere aandacht aan de individuele behoeften en uitdagingen van elke deelnemer.

Thematische Bijeenkomsten en Coaching: Gedurende wekelijkse bijeenkomsten worden de jongeren begeleid door toegewijde vrijwilligers die affiniteit hebben met deze doelgroep. Hier ligt de nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het delen van ervaringen en het verkennen van activiteiten die bijdragen aan het opbouwen van duurzame sociale relaties.

Uitstroomfase: Zodra een deelnemer zich sociaal vaardig genoeg voelt en een eigen sociaal netwerk heeft opgebouwd, begeleiden we hen in de uitstroomfase. Hierbij moedigen we aan om zelfstandig verder te gaan met de nieuw verworven sociale vaardigheden.

Daarnaast organiseren we educatieve workshops en lezingen over mentaal welzijn, werken we samen met scholen en andere organisaties, en bieden we toegang tot belangrijke hulpbronnen. Op deze manier willen we het bewustzijn vergroten en openheid stimuleren over mentale gezondheid bij jongeren. Door deze gecoördineerde aanpak streven we naar een samenleving waarin jongeren een gezonde en veerkrachtige mentale toestand kunnen bereiken en behouden.

Wat doe je? Wij bieden een uitgebreid programma aan gericht op jongeren tussen de 18 en 35 jaar die langdurige eenzaamheid ervaren. Onze aanpak omvat diverse essentiële activiteiten:

Persoonlijke Begeleiding: We starten met een persoonlijk intakegesprek om de specifieke behoeften en uitdagingen van elke deelnemer in kaart te brengen. Op basis hiervan stellen we een individueel begeleidingsplan op.

Wekelijkse Bijeenkomsten: Gedurende deze bijeenkomsten worden jongeren begeleid door toegewijde vrijwilligers. Hier ligt de focus op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het delen van ervaringen en het verkennen van activiteiten die bijdragen aan het opbouwen van duurzame sociale relaties.

Educatieve Workshops en Lezingen: We organiseren interactieve sessies over mentaal welzijn, positief denken en zelfzorgtechnieken. Deze workshops worden ondersteund door ervaringsdeskundigen en experts.

Samenwerking met Scholen en Organisaties: We werken nauw samen met scholen en andere organisaties om bewustzijn te vergroten en jongeren toegang te bieden tot cruciale hulpbronnen.

Faciliteren van Zelfstandigheid: Zodra deelnemers zich sociaal vaardig genoeg voelen en een eigen sociaal netwerk hebben opgebouwd, ondersteunen we hen in de uitstroomfase. Hierbij moedigen we aan om zelfstandig verder te gaan met de nieuw verworven sociale vaardigheden.

Onze gecoördineerde aanpak heeft als doel eenzaamheid te verminderen en jongeren te empoweren, zodat zij een gezonde en veerkrachtige mentale toestand kunnen bereiken en behouden.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Met de opbrengst willen we ons initiatief verder uitbreiden en versterken om een nog grotere impact te maken op het leven van eenzame jongeren. Concreet hebben we de volgende doelen voor ogen:

Uitbreiding van het Programma: We willen het bereik van ons programma vergroten naar andere regio's en gemeenten binnen Noord-Brabant, zodat we meer jongeren kunnen bereiken die te maken hebben met langdurige eenzaamheid.

Verbetering van Ondersteunende Middelen: We willen investeren in betere tools, materialen en middelen om de begeleiding en ondersteuning van deelnemers nog effectiever te maken.

Professionalisering van Ons Team: We streven ernaar om ons team van vrijwilligers en medewerkers verder te trainen en te professionaliseren, zodat zij de best mogelijke begeleiding kunnen bieden aan de jongeren die deelnemen aan ons programma.

Vergroten van Bewustzijn en Outreach: We willen meer investeren in bewustwordingscampagnes, educatieve programma's en outreach-activiteiten om het probleem van eenzaamheid onder jongeren onder de aandacht te brengen en meer jongeren te bereiken die onze hulp kunnen gebruiken.

Creëren van een Veilige Ruimte: We streven ernaar om een eigen buurtcentrum te realiseren waar jongeren zich op hun gemak voelen en zich durven open te stellen voor nieuwe contacten.

Met deze doelen voor ogen willen we onze missie om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken en hun mentale welzijn te bevorderen, nog krachtiger realiseren.

alle initiatieven

K2 Challenge

Met dank aan Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat) voor het gebruik van hun locatie.