Stichting Social Kids Tilburg | 1e K2Prijs winnaars

Stichting Social Kids Tilburg

1e prijs 2023

Winnaar K2Prijs 2023

Ons idee: Wij zijn een stichting die jongeren tussen de 8 en 17 jaar, die sociaal emotionele problemen ervaren samen brengen. Dit zijn vaak kinderen met autisme, ADHD, of andere gedragsproblematieken. Wij organiseren voor deze doelgroep wekelijks laagdrempelige activiteiten en zetten in op hoe maak je vriendschappen en hoe onderhoud je ze. Deze activiteiten zijn gratis te bezoeken en ouders melden hun kind aan bij de activiteit dat passend is bij het kind. Vanwege de problemen in de prikkelverwerking zijn onze groepen niet groter dan 15 kinderen. Daarnaast richten we ons ook op de ouders van deze kinderen, en organiseren 1x per maand netwerkavonden. Onze stichting is ontstaan vanuit eigen behoefte. We hebben het geen neer gezet wat we zelf miste. Inmiddels hebben zo'n 50 kinderen zich bij ons aangesloten, en blijkt de behoefte groter dan verwacht.

Hoe doe je dit? Door wekelijks activiteiten te organiseren, die we afwisselen met rustige en beweeglijke activiteiten. Waar het kind zich alleen bij een passende activiteit hoeft op te geven. De "moet" halen we dus weg. Daarnaast bieden wij onze activiteiten gratis aan, om ieder kind deze kans te kunnen bieden. Ook onze netwerkavonden zijn gratis en vrij toegankelijk.

Wat doe je? Met onze opgebouwde team werken we alle activiteiten zelf uit. Soms komen er externe organisaties die bij ons een workshop willen komen geven. Tijdens de activiteiten zorgen we voor genoeg vrijwilligers om dit zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er altijd 1 iemand boventallig om gedrag te observeren, zodat hier tijdig op ingesprongen kan worden. Door met steeds veel dezelfde mensen te werken en de kinderen mee te laten denken in wat voor soort activiteiten ze willen, creëren we voor de kinderen een veilige, vertrouwde plek.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Wij zouden van dit geld de materialen voor de activiteiten aan kunnen schaffen. De stichting is enorm gegroeid en er zijn vaak wachtlijsten. We zouden dan meerdere groepen kunnen gaan draaien en dus ook meer kinderen kunnen helpen. Daarnaast willen we in gaan zetten op het netwerk rondom het kind d.m.v. het aanbieden van een workshop gericht op het autisme. Op deze manier creëer je begrip naar het kind vanuit zijn of haar omgeving. We zouden de stichting hiermee stabieler weg kunnen zetten en bestaansrecht mee op kunnen bouwen.

alle initiatieven

K2 Challenge

Met dank aan Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat) voor het gebruik van hun locatie.