Vier projecten met impact voor de jeugd winnen gezamenlijk 50.000 euro

Op zaterdag 28 oktober jl. vond de K2Challenge plaats in Waalwijk en niet drie maar vier projecten kwamen in aanmerking voor de K2Prijs. De battle tussen tien projecten/ideeën met impact voor de jeugd was spectaculair, ontroerend, kwetsbaar en in alle gevallen gepassioneerd.

K2Prijs stimuleert maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het zo prettig en probleemloos mogelijk opgroeien van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Brabant. Vaak initiatieven die vanuit persoonlijk motieven zijn ontstaan.

Tijdens de prijsuitreiking won uiteindelijk de lach het van de traan. De winnaars waren ontroerd en geraakt vanwege de erkenning voor hun harde (vrijwilligers) werk, doorgaans als ervaringsdeskundige en voor hun drive & doorzettingsvermogen. Ze hebben mooie plannen voor de stimuleringsprijs. Bij alle vier de winnaars stond inclusie centraal, mee kunnen en mogen doen was sowieso een groot thema van de K2Challenge dit jaar.

Winnaars K2Prijs

Absolute winnaar van de dag was Stichting Social Kids Tilburg. De tweede prijs ging naar Stichting Brabant Maatjes, de derde plaats wordt gedeeld door Stichting Goejenhandel, Tilburg & Versterk je netwerk, Eindhoven.

Social kids: een tweetal families startte Social Kids omdat ze zelf problemen ondervonden voor hun eigen kinderen om aansluiting te vinden. Sindsdien brengen deze vrijwilligers, de stichting jongeren samen tussen de 8 en 17 jaar, die sociaal emotionele problemen ervaren. Dit zijn vaak kinderen met autisme, ADHD, of andere gedragsproblematieken. Laagdrempelige activiteiten en ‘leren’ maken en onderhouden van vriendschappen. Ook voor de ouders zijn er familiebijeenkomsten.

Brabant Maatjes: oa Tilburg, Eindhoven, Den Bosch ontving de tweede prijs. Na een leven van pesten en buitensluiten plaatste Bryan Vreijsen op social media een oproep om vrienden te vinden. Hij ontving veel reacties van jongeren die net als hij zich eenzaam en depressief voelde. Dit was het starsignaal voor Brabant Maatjes. Voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar die langdurige eenzaamheid ervaren en waardevolle sociale contacten missen. Brabant Maatje, de vrijwilligers en Bryan organiseren speciale events en wekelijkse bijeenkomsten waar jongeren door vrijwilligers begeleid worden met de focus op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het opbouwen van duurzame sociale contacten. Inmiddels zijn er al 2000 jongeren op een of andere manier betrokken bij Brabant Maatjes. 

Goejenhandel is een ideëel club die talentontwikkeling en gelijke kansen wil creëren voor kinderen en jongeren. Door op een creatieve en duurzame manier de zelfredzaamheid te vergroten en jongeren leert hun eigen gecreëerde werk te presenteren. Voor meer zelfvertrouwen en een gezonde deelname aan de maatschappij juist voor kinderen en jongeren die niet vanzelfsprekende deelnemen aan onderwijs en arbeidsmarkt.

Versterk je Netwerk is er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar die problemen ervaren om hun netwerk te vergroten en hopen op meer steun van de mensen om hen heen. Met vrijwilligers, één op één met een passende maatjes worden de jongeren hierin geholpen, zijn er groepsactiviteiten met leeftijdgenoten om contacten te leggen en sociale vaardigheden te leren.

 

Deelnemers

Initiatieven uit heel Brabant schreven zich in om in aanmerking te komen voor de K2Prijs. Ook voor de ‘afvallers’ die stuk voor stuk mooi en goed werk verrichten was de K2Challenge slotdag een waardevolle dag. Ze zijn in de spotlights gezet, presenteerden hun project aan een vakkundige jury (van oa. kamerlid, wethouder, beeldend kunstenaar tot jongerenwerker), hebben hun netwerk vergroot en onderlinge afspraken gemaakt voor mogelijke samenwerkingen en adviezen.

Deze zes waren: 

  • De Harde Leerschool, Roosendaal: De Harde Leerschool biedt het programma ‘Back in the Game’ aan. Om via de waardes van Rugby weer terug naar school of werk te keren.
  • Jonge Mantelzorgers, Woensdrecht: Meer er- en herkenning voor jonge mantelzorgers met leuke, ontspannende activiteiten.
  • MKDW Club, Ministers kids, dorp & wijkzaken, Breda: Kinderen van 8 tot en met 12 jaar zetten zich in voor hun wijk, buurt of dorp. Inmiddels zijn er 29 MiniSters aan het “werk”.
  • Delen is helen, Asten: Jongeren betere nazorg verlenen nadat ze een impactvolle gebeurtenis in de vriendengroep meemaken zoals zelfdoding, verkeersongeval, zedenzaken et cetera.
  • Get a grip, Eindhoven: Ondersteuning op het gebied van schuld- en geldzaken op 3 verschillende manieren: maatjestrajecten, workshops en een what's app hulplijn.
  • Het werkhuis, Uden: Don en Hugo willen een oude houtwerkplaats in ere herstellen en technieken van nu toevoegen om jongens en meisjes via workshops te interesseren voor techniek in de breedte.

K2 Challenge

Met dank aan Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat) voor het gebruik van hun locatie.